Sut ydw i’n cael gafael ar adborth ar fy aseini...


Sut ydw i’n cael gafael ar adborth ar fy aseiniad yn Turnitin?

Fideo byr i ddangos i fyfyrwyr sut i gael gafael ar adborth ar gyfer aseiniadau a gyflwynir drwy Turnitin.

Tags:   feedback  turnitin  assignments 

Embed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code
320 x 260
320 x 260
640 x 385
640 x 385
835 x 505
835 x 505
Contributor: Johanna  Westwood
Views: 192
Date Added: 10 Jan 2014
More In: Public
Duration: 00:02:39
Quality: